Helaas nog steeds geen les vanwege coronavirus

Begin deze maand hebben wij u laten weten dat we tot en met 10 mei (het einde van de meivakantie) geen lessen meer zullen geven. Gisteren hebben we echter gehoord dat de maatregelen op advies van het RIVM weliswaar iets versoepeld worden, maar dat alleen buiten sporten toegestaan is, in ieder geval voor de periode tot 20 mei. Voor DWS betekent dit helaas dat we na de vakantie niet kunnen starten, hoe graag we dit ook zouden willen.
In de week voor 20 mei wordt bekend gemaakt wat eventuele vervolgstappen zullen zijn voor verdere versoepeling van de beperkende maatregelen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u weer informeren of en zo ja wanneer we de lessen weer kunnen starten.
We hebben echter al wel besloten dat de grote eindshow van jazz op 20 juni en de onderlinge wedstrijden van turnen op 27 juni niet door zullen gaan. Dit is in lijn met de maatregelen, maar er rest ook gewoon niet genoeg tijd om hier goed voorbereid aan te beginnen. Ook de algemene ledenvergadering die gepland stond op 25 mei gaat op die datum niet door, maar zal (hopelijk) in september alsnog plaatsvinden.
Van diverse kanten hebben wij vragen ontvangen wat dit betekent voor de reeds betaalde contributie en wedstrijdgelden. Na lang beraad hebben we besloten om deze niet te restitueren (met uitzondering van de Turn- en Fundag), maar te gebruiken voor de aankoop van extra materiaal en voor het organiseren van extra activiteiten in het volgende lesjaar. Wat dit precies zal zijn, is per groep verschillend. De leiding van jazz en de leiding van turnen zullen apart de leden hierover informeren. Voor leden die nog niet betaald hebben, betekent dit dat de betalingsverplichting niet komt te vervallen. Deze leden zullen in de komende periode nogmaals benaderd worden voor de betaling.
Om wel lekker in beweging te blijven, staan op TikTok diverse dansjes en challenges, waaraan jullie mee kunnen doen. En hou onze Facebook-pagina in de gaten, want er wordt hard gewerkt aan leuke video’s en een tweede mini-disco. Zet je filmpje online, want jullie missen niet alleen de juffen, de juffen missen jullie ook!
Met vriendelijke groet,
Bestuur DWS Rijnsburg

Start typing and press Enter to search