Algemene ledenvergadering28 mei 2018

Maandag 28 mei bent u van harte welkom op onze algemene ledenvergadering in de Immanuelkerk, Kerkstraat 3 te Rijnsburg. We starten om 20:00 uur en de volgende punten willen wij graag onder de aandacht brengen:

 1. Opening door de voorzitter mw. M. van Iterson
 2. Notulen jaarvergadering 2016.
 3. Mededelingen.
 4. Verslag van het bestuur.
 5. Verslag van de gymnastiek.
 6. Verslag van de jazzgymnastiek.
 7. Verslag sponsorcommissie.
 8. Financieel overzicht en begroting.
 9. Verslag kascommissie 2016.
 10. Voorstel voor contributie verhoging.
 11. Benoeming kascontrolecommissie.
 12. Consequentie wetgeving privacy reglement
 13. Aftreden bestuursleden: Heidi van Egmond, Tanja de Mooij en Margareth Kool
 14. Voorstel benoeming bestuurslid / penningmeester Charlotte Wesselius
 15. Rondvraag
 16. Sluiting.

Wij hopen u dat u erbij bent, want zonder uw inbreng zijn wij nergens. Alvast bedankt en tot 28 mei!

Start typing and press Enter to search